Renovering av lokalene til Trondsen Auto i Tromsø

Renovering av bilforretning

Vi takker for oppdraget i forbindelse med renoveringen av butikk, utstilling, lager, kantine og fellesarealer på Trondsen Auto i Tromsø.

Et gammelt bygg er nå gjort om til en ny og moderne bilforretning i henhold til dagens krav. All elektroinstallasjon er byttet helt i fra ny hovedtavle og ut til siste stikk.

Trondsen auto har også bygget for fremtidig elektrifisering av bilparken ved at de har 8 utvendige ladepunkt for elektriske demo biler og i tillegg 20 ladepunkt inne fordelt på butikk og verksted. Ladeanlegget er levert av Jensen Elektriske as i samarbeid med Defa ladestasjoner. (tidligere Salto)

All belysning til prosjektet er levert av Defa Lighting.