Avdelingen på Sjøvegan blir eget selskap | Jensen Elektriske

Avdelingen på Sjøvegan blir eget selskap

Fra 1 september 2021 vil vår avdeling på Sjøvegan bli eget selskap.

Jensen Elektriske har etter 34 års drift besluttet at avdelingen vår på Sjøvegan skilles ut av Jensen Elektriske as og fortsetter som eget selskap med nye eiere.
Tormod Berg vil fortsette som installatør for det nye selskapet. Det nye selskapet vil hete Bye Berg Elektro
Jensen Elektriske i Tromsø fortsetter som tidligere men uten Tormod Berg som medeier.