Medlem av Norgeseliten logo

  1. Hjem
  2. Jensen Elektriske as
  3. Registrering av Toshiba luft luft varmepumpe

Registrering av Toshiba luft luft varmepumpe

varmepumpe-toshiba-utedel-i-vp-hus-f-hr.jpg

Produktregistrering Toshiba luft-luft

 

Endring i hvordan produktregistreringer
gjennomføres

På grunn av de nye personvernreglene som trer i kraft 1. juli, har vi blitt nødt til å endre måten
produktregistreringer gjennomføres på. Det innebærer at sluttkunden selv registrerer sin
varmepumpe dersom de ønsker det, på Toshiba sine hjemmesider. Kvittering på registreringen
sendes sluttkunden. Produktregistrering for sluttkunden er tilgjengelig her.

Vi vil etablere en ny rutine hvor vi legger ved et brev med alle Toshibas varmepumper for bolig. I
brevet takker vi vedkommende for kjøpet og legger ved lenke til hvor sluttkunden kan registrere sitt produkt.

 

This site uses cookies. For more information click here.