Renovering av lokalene til Trondsen Auto i Tromsø

Renovering av lokalene til Trondsen Auto i Tromsø

I forbindelse med renovering av bygget til nye moderne lokaler har Trondsen Auto fått installert 8 ladepunkt ute for lading av egne demobiler i tillegg er det montert ladepunkt inne i utstillingslokalet og på verkstedet. Totalt er det montert 28 ladepunkt som er satt opp med CLU styring for effektfordeling.

Det er i tillegg montert inn trafo på 400V for å få mest mulig effekt tilgjengelig til ladestasjonene.

Ladestasjoner som er benyttet er levert av Defa lighting og Bergård Amundsen.