Ladeanlegg Storgatbakken - Eierseksjonssameie

Jensen Elektriske as har levert og montert infrastruktur for ladding av El-biler Storgatbakken Eierseksjonssameie.
Det er i sameiet 27 parkeringsplasser som er klargjort for den elektriske fremtiden.
Ladeanlegget er bygget opp med flatkabel forlagt gjennom alle parkeringsplassene i anlegget.  Det er også montert opp WiFi antenner for kommunikasjon.
Alle beboere som har faste parkeringsplasser kan nå kjøpe seg sin egen ladeboks som monteres inn i anlegget av Jensen Elektriske as.
I dette anlegget har vi benyttet lader fra Zaptec som er en Norsk leverandør av ladere til dette markedet.

Storgatbakken Eierseksjonssameie har inngått avtale med Elaway for drift av ladeanlegget.